ความจริงของโรคฮิสทีเรีย

ฮิสทีเรีย เป็นโรคหนึ่งของโรคทางจิตเวชในกลุ่ม Somatoform Disorders ที่เป็นอาการทางประสาทชนิดหนึ่ง ที่ผู้ป่วยนั้นจะมีอาการเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ จิตสำนึก หนังโป๊ การกระทำและความกลัวต่าง ๆ  ซึ่งอาการฮิสทีเรียก็ถือว่าเป็นชนิดหนึ่งในประเภทของโรควิตกกังวล ก็ว่าได้ โดยฮิสทีเรียมีลักษณะอาการอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้

lenvow-sex (9)

  1. โรคประสาทฮิสทีเรีย Conversion Reaction คือ บุคคลที่มีความเครียด กังวลใจ หรือเกิดความขัดแย้งในจิตใจอย่างรุนแรง และ Dissociative Type คือคนที่สูญเสียความจำในบางเรื่องที่มีผลกระทบกระเทือนทางจิตใจจนไม่ต้องการรับรู้ ดูหนังโป๊ออนไลน์แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ผู้ป่วยจะสูญเสียความทรงจำที่ไม่ได้มีความผิดปกติทางสมอง
  2. หลังจากเกิดความขัดแย้งหรือเกิดมีการทะเลาะโต้เถียงอย่างรุนแรง ผู้ป่วยจะเดินทางออกจากบ้านหรือที่ทำงานทันที โดยไม่รู้สึกตัว และลืมตัวตนของตัวเอง
  3. มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน 2 แบบหรือมากกว่าอยู่ในตัวคนเดียว
  4. บุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย โดยผู้ที่มีอาการในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะที่พยายามทำตัวเองนั้นโดดเด่น เรียกร้องความสนใจจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งบุคลิกของคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะลีลาท่าทางการแสดงออกมากจนเหมือนเล่นละคร บางครั้งอาจจะดูเกินจริง จนดูเหมือนเสแสร้ง เจ้ามารยา  ส่วนสาเหตุที่ทำให้คนมีบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย ส่วนใหญ่มักจะเกิดมาจากการขาดความรักในช่วงหนึ่งของชีวิต ที่ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องการความรักมากที่สุด จึงทำให้มีอาการโหยหาความรักอยู่ตลอดเวลา

แต่อย่างไรก็ดีสาเหตุหลักของโรคฮิสทีเรียก็เกิดขึ้นได้จากหลากหลาสาเหตุ อาทิเช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการงาน ความเครียดดูคลิปโป๊ออนไลน์ ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว หรือความขัดแย้งในจิตใจสูง   การอยู่ในสภาพแวดล้อมความกดดัน และปัจจัยทางพันธุกรรม

ความจริงแล้วฮิสทีเรีย ไม่ใช่โรคที่ขาดผู้ชายไม่ได้ อย่างที่หลายคนเข้าใจ ด้วยความผิดพลาดของทางภาษา ความมักง่ายในการใช้ภาษา และการคิดไปเองของคนส่วนใหญ่ ว่าแล้วแต่ใครจะเรียก จึงทำให้ ฮิสทีเรีย กลายเป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากที่กล่าวมา ผู้ที่เป็นฮิสทีเรีย จะมีอาการที่เรียกว่าขาดความอบอุ่นอยู่ด้วยในตัว และด้วยธรรมชาติของคนเราทุกคนที่มักจะต้องการที่ยึดเหนี่ยว ต้องการที่พึ่งพิง ซึ่งความต้องการเหล่านี้จะเพิ่มพูนสูงขึ้นมากกับผู้ที่เป็นฮิสทีเรีย ดูหนังโป๊ฟรี เพราะฉะนั้นจากเหตุนี้เอง จึงทำให้เมื่อมีใครสักคนหนึ่งมาทำดีด้วยกับตน ก็จะเกิดความรู้สึกผูกพันขึ้นอย่างรวดเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *