ความจริงของโรคฮิสทีเรีย

ฮิสทีเรีย เป็นโรคหนึ่งของโรคทางจิตเวชในกลุ่ม Somatoform Disorders ที่เป็นอาการทางประสาทชนิดหนึ่ง ที่ผู้ป่วยนั้นจะมีอาการเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ จิตสำนึก หนังโป๊ การกระทำและความกลัวต่าง ๆ  ซึ่งอาการฮิสทีเรียก็ถือว่าเป็นชนิดหนึ่งในประเภทของโรควิตกกังวล ก็ว่าได้ โดยฮิสทีเรียมีลักษณะอาการอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้ โรคประสาทฮิสทีเรีย Conversion Reaction คือ บุคคลที่มีความเครียด กังวลใจ หรือเกิดความขัดแย้งในจิตใจอย่างรุนแรง และ Dissociative Type คือคนที่สูญเสียความจำในบางเรื่องที่มีผลกระทบกระเทือนทางจิตใจจนไม่ต้องการรับรู้ ดูหนังโป๊ออนไลน์แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ผู้ป่วยจะสูญเสียความทรงจำที่ไม่ได้มีความผิดปกติทางสมอง หลังจากเกิดความขัดแย้งหรือเกิดมีการทะเลาะโต้เถียงอย่างรุนแรง ผู้ป่วยจะเดินทางออกจากบ้านหรือที่ทำงานทันที โดยไม่รู้สึกตัว และลืมตัวตนของตัวเอง มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน 2 แบบหรือมากกว่าอยู่ในตัวคนเดียว บุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย โดยผู้ที่มีอาการในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะที่พยายามทำตัวเองนั้นโดดเด่น เรียกร้องความสนใจจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งบุคลิกของคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะลีลาท่าทางการแสดงออกมากจนเหมือนเล่นละคร บางครั้งอาจจะดูเกินจริง จนดูเหมือนเสแสร้ง เจ้ามารยา  ส่วนสาเหตุที่ทำให้คนมีบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย ส่วนใหญ่มักจะเกิดมาจากการขาดความรักในช่วงหนึ่งของชีวิต ที่ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องการความรักมากที่สุด จึงทำให้มีอาการโหยหาความรักอยู่ตลอดเวลา